Keo dung môi và hóa chất đặc biệt

Chất kết dính dựa trên dung môi là một trong những loại chất kết dính lớn nhất. Những chất kết dính này là hỗn hợp của dung môi và nhựa nhiệt dẻo hoặc polyme liên kết ngang nhẹ như polychloroprene, polyurethane, acrylic, silicone và cao su tự nhiên và tổng hợp (chất đàn hồi).